RAMOWY PROGRAM KURSU PODSTAWOWEJ KSIĘGOWOŚCI


Praktyczne zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych programów na rynku w Polsce – „Symfonia Finansowo – Księgowa” oraz aplikacji do zarządzania majątkiem trwałym w firmie – „Symfonia Środki Trwałe”.

Nasze szkolenie nastawione jest 100% na praktykę i symulację rzeczywistości – w trakcie zajęć symulowana jest praca na samodzielnym stanowisku komputerowym – odzwierciedlenie pracy zawodowej w realnej firmie w oparciu o przygotowane dokumenty księgowe.

W trakcie zajęć m. in.:

 • zakładanie i zarządzanie kontami księgowymi w module programy Symfonia FK – „Plan Kont” (zakładanie kont bilansowych i wynikowych, konta pozabilansowe, ustawianie sald kont w sprawozdaniu finansowym, konta syntetyczne i analityczne, konta kartotekowe),
 • konta specjalne (490 rozliczenie kosztów rodzajowych, 755 rozliczenie różnic kursowych, 149 środki pieniężne w drodze, uwzględnianie salda konta 130 rachunek bankowy w wyciągu bankowych, konto 860 wyniku finansowego)
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • dekretacja dokumentów, zarządzanie kartotekami kontrahentów, pracowników, i inne
 • systemy ewidencji kosztów – wybór opcji programu (otwieranie nowej firmy z generacją planu kont i wyborem wariantu kosztów),
 • wprowadzanie dokumentów księgowych (FVZ, FVS, PZ, WZ, RK, PK, OT, rozliczenia umów, RZP, WB, PW, RW i inne) na przestrzeni dwóch miesięcy (blisko 100 dokumentów),
 • dokumenty zaawansowane (RK raport kasowy i jego specyfika, RKW raport kasowy walutowy, RZP – rozliczenie zaliczki pobranej z trudnymi aspektami ewidencji VAT i kosztów NKUP, faktury wewnętrzne przy operacjach WNT),
 • specyfika ewidencji odwrotnego obciążenia VAT – dokumenty wymagane i zaawansowane sposoby ewidencji w programie Symfonia,
 • ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego (wraz z automatycznym księgowaniem VAT – sprawdzanie rejestrów VAT),
 • ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (ewidencja usług gastronomicznych i noclegowych),
 • ewidencja operacji i ustawienia specyficznych funkcji w programie Symfonia Finanse i Księgowość dla częściowego odliczenia VAT (na przykładzie zakupu samochodu osobowego z częściowym odliczeniem VAT),
 • księgowanie operacji gospodarczych w oparciu o układ kosztów rodzajowych – pierwsza firma,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o zamknięty krąg kosztów – druga firma,
 • sprawdzanie poprawności sald kont, wysokości obrotów i zapisów na koncie,
 • raporting pełny (raport obrotów na koncie, raport zapisów na koncie, raport kont aktywnych, wydruki rejestrów VAT, wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, wydruki dziennika, wydruki zestawienia obrotów i sald),
 • rejestry VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe),
 • zarządzanie i kontrola rozrachunków z kontrahentami i pracownikami (nowe transakcje, rozliczanie rozrachunków, rozdzielanie rozrachunków, kompensaty, rozrachunki w obrocie zagranicznym),
 • automatyka w oparciu o systemy i szablony mechanizacji pracy (tworzenie szablonów dokumentów, tworzenie wzorców księgowań dla rejestrów VAT, dla ewidencji VAT, dla ewidencji kosztów, dla kręgu kosztów, dla automatycznych rozrachunków),
 • automatyczne wpisywanie numerów kont (dekretacja) w trakcie ewidencji dokumentów,
 • zarządzanie środkami trwałymi – wprowadzanie środków trwałych do systemu, wycena, wartość początkowa, likwidacja, sprzedaż,
 • amortyzacje miesięczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT i WNiP) (amortyzacja liniowa, indywidualna, degresywna i podwyższona) – odrębna amortyzacja podatkowa w zakresie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów,
 • rozliczenie podatku VAT na koniec miesiąca (ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego – przeksięgowania końca miesiąca, automatyczne tworzenie deklaracji VAT 7),
 • rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, sporządzenie deklaracji CIT2),
 • ustalenie wartości podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP),
 • zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku (wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, deklaracje podatkowe).

Cena kursu indywidualnego do ustalenia

W przypadku 4 osób cena za osobę wynosi 1200 zł,

Cena kursu obejmuje 45 godzin zajęć dydaktycznych zgodnie z przedstawionym programem.

 

Z nami rozwiniesz swoje horyzonty

Centrum Szkoleniowe ALLMED.EDU, ul. A. Felińskiego 13 tel. 515 259 522

Może Cię to zainteresuje?