KSZTAŁTOWANIE MAŁEJ MOTORYKI


Kurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych oraz dla wszystkich którzy zajmują się wspomaganiem rozwoju dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Szkolenie prowadzą doświadczeni fizjoterapeuci.Podczas 20 godzinnych zajęć dydaktycznych jest realizowany program szkolenia.  Osoby uczestniczące w kursie otrzymują stosowne zaświadczenie o jego odbyciu.

Kurs terapia ręki swoim programem obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Zarys anatomii i fizjologii kończyny górnej.
 • Etapy rozwoju dziecka w tym motoryka ręki
 • Znaczenie funkcji kończyny górnej w wybranych sferach
 • Wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
 • Doskonalenie umiejętności chwytu, pisania
 • Zabawy i techniki wykorzystywane w terapii ręki
 • Metody pracy indywidualnej z dzieckiem
 • Podnoszenie kompetencji samoobsługowych
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.
 • Pomoce dydaktyczne, techniki plastyczne i masaże
 • Mózgowe porażenie dziecięce – metody pracy
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację obustronną i ruchy naprzemienne i inne
 • Zasady budowania planu pracy i ustalanie priorytetów

Z nami rozwiniesz swoje horyzonty

Może Cię to zainteresuje?