Inne


  • Kurs barmański
  • Kurs kelnerski
  • Kurs animatorów
  • Kurs wychowawców wypoczynku
  • Przygotowanie do pracy za granicą w domach opieki i w opiece indywidualnej
  • Praca z dzieckiem dysfunkcyjnym
  • Niania
  • Opiekunka dziecięca
  • Guwernantka
  • Praca z osobą starszą, niedostosowaną