FLORYSTA


FLORYSTA numer zawodu 343203

 Kwalifikacja: RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych.

 CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania dekoracji roślinnych;

2) wykonywania dekoracji roślinnych;

3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu kompozycji kwiatowych i projektowania bukietów ślubnych, a także dekorowania witryn, stołów, ogrodów. Florystę powinien cechować zmysł artystyczny i estetyczny, a także wyczucie proporcji oraz zręczność. Słuchacz otrzyma rzetelną wiedzę w sposób przejrzysty i uporządkowany, rozwinie szereg umiejętności niezbędnych we florystyce: zmysł estetyczny, zdolności manualne, wyobraźnię, smak kolorystyczny oraz wyczucie proporcji. Dzięki temu kierunkowi zdobędzie wiedzę pomocną w pracy w kwiaciarni, w ramach własnej działalności gospodarczej lub też w samodzielnym przystrajaniu wnętrz oprawą kwiatową na różnego rodzaju przyjęcia: urodziny, imieniny, przyjęcia w ogrodzie. Niezależnie od stopnia wiedzy florystycznej każda osoba znajdzie szereg przydatnych informacji.

Praca na stanowisku florysty jest doskonałą okazją do realizacji swojej pasji w pracy i tzw. łączenia przyjemnego z pożytecznym. Absolwent po ukończeniu kierunku Florysta nabędzie umiejętności w zakresie aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni może mieć przed sobą wiele interesujących perspektyw pracy zarówno w małej kwiaciarni jak i w dużym przedsiębiorstwie florystycznym. Może także podjąć próbę współpracy z architektami wnętrz, konsultantami ślubnymi lub też założenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu